Search for more Public Notices in your area
NEWPORT CITY COUNCIL
General

Council Tax 2018-2019

Notice ID: NP4198788

Notice effective from
14th March 2018 to 13th April 2018

Rhannau o ardal
y cyngor


(download pdf below, to view charges)


Treth y Cyngor 2018-2019
Yn eigyfarfodar27 Chwefror 2018, gosododd Cyngor
DinasCasnewydd y swmsylfaenol o Dreth y Cyngor
am eiddo Band D fel£1,295.98 yn unol ag Adran 30
o’rDdeddfCyllidLlywodraethLeol 1992.
Mae’r Dreth yn cynnwys £1,057.14 ar gyfer Cyngor Dinas Casnewydd
a £238.84 ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent.
Mewn rhai ardaloedd yn y Ddinas bydd y tâl yn wahanol
oherwydd tâl Praesept Cyngor Cymunedol. Mae manylion llawn
am bob categori annedd ar gyfer pob ardal yn cael eu nodi isod.
Council Tax 2018-2019
At its meeting on 27 February 2018, Newport City Council
set its basic amount of Council Tax for Band D properties
at £1,295.98 in accordance with Section 30 of the Local
Government Finance Act 1992.
The Tax comprises £1,057.14 for Newport City Council and
£238.84 for the Police and Crime Commissioner for Gwent.
In some parts of the City the charge will differ because of
a Community Council Precept. Full details of the amount
for each category of dwelling for each area are set out below.
Bandiau Prisio
Valuation Bands
G Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio / Head of Law & Regulation

Attachments

NP4198788.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices